total

Gujarati translation of total, meaning of total in Gujarati dictionary, what is total in Gujarati?

total

Related Gujarati | ગુજરાતી Words
( વિગ્રહ અંગ ે) બધાં સાધનો ઇ. જેમાં વપરાય છે એવું. બધી રકમોનો સરવાળો (વિગ્રહ અ ંગે) બધાં સાધનો ઇ. જેમાં વપરાય છે એવું. બધી રકમોનો સરવાળો (સદંતર) મદિરાત્યાગ અમર્ યાદ અમર્યાદ અયોગ્ય સરવાળો–કુલગણતરી અસ ીમ અસીમ આખાને – બધાને – આવરી લેતું આખાને – બધાને – આવરી લેવું ત ે આખું કદી પણ મદ્યપાન ન કરનાર વ્યક્તિ. કુલ કુલ જથ્થો – સંખ્યા. –નો સરવાળો કરવો – થવો કુલ સરવાળો કેવળ એક રાજકીય પક્ષની હકુમત તેની એકહથ્થુ સત્તા. કેવળ એક રાજકીય પક્ષવાળું ગૌણ સરવાળાઓનો સરવાળો ગ્રીક દાર્શનિક ઍરિસ્ટોટલ વિષયક ઘોડા પર શરતો બકવામાં ને તેનો હિસાબ કરવામાં વપરાત ું યંત્ર તેની એકહથ્થુ સત્તાવાળુ ં મદ્યપાન વિરોધ ી માદક પદાર્થોથી સાવ દૂર રહેનારું – માદક પદાર્થોનો સંપૂર્ણ નિષેધ કરવાનો સિધ્ધાંત. વાસ્તવિક સાકલ્ય–સકળતા શરતો બકવાની પદ ્ધતિ. સંક્ષેપ સંપૂર્ણ સંપૂર્ણતા સમગ્રતા સાર –નો સરવાળો કરવો.
total