thought

Related Marathi | मराठी Words
past participle tense of - to think past tense of - to think अकल्पित अविचार अविचारी अविचारीपणा अविचारीपणे अविवेकी आचारविचार कायावाचामनेकरून काल्पनिक प्रयोग खात्री होती गंभीरपणे विचार करून गंभीरपणे विचार केल्यावर ध्यान नकारात्मक विचार प्रतिमारहित विचार प्रतिमाविरहित विचार बिनडोकपणाचे बिनतक्रार मनोगत मनोदय मरणानंतरच्या आयुष्याविषयीचे विचार मागून सुचणारी कल्पना मी करू शकेन असे मला वाटलेच होते लघु आराखडा वाटले विचार विचार आवेग विचार आशय विचार करण्याची शक्ति असलेला विचार करायला लावणारे विचार केला विचार येणे विचार शून्यता विचार-खंडन विचारधारा विचारपूर्वक विचारप्रक्रिया विचारप्रक्षोभक भाषण विचारप्रवर्तक विचारप्रवर्तक भाषण विचारमग्न विचारविनिमय विचारस्वातंत्र्य
thought