Marathi translation of application

application related Marathi | मराठी words

अनुप्रयुक्ति अनुप्रयोग अर्ज अर्ज नियमास धरून आहे अर्ज फेटाळण्यात यावे अर्जाचा नमुना आवेदन आवेदन नियमास धरून आहे आवेदन पत्र आवेदन पत्राचा नमुना आवेदन फेटाळण्यात यावे आवेदनपत्र आवेदनपत्राचा नमुना इमारत बांधणीचे अधिमुल्यन उपयोग उपयोजन उपयोजन तंत्रविद्या उपयोजन सामग्री उपयोजना एखादी गोष्ट व्यव्हारोपयोगी करण्याची क्रिया खाजगी विदयार्थ्याकरिता आवेदन पत्राचा नमुना ग्रंथ ऋणग्राही फाईल नियम लागू करणे नियमप्रयुक्ती नोंदणीसाठी अर्ज नोंद्साठी आवेदन प्रयुक्त करणे प्रयुक्ति प्रयुक्ती प्रार्थनापत्र लागू करणे वयोमर्यादा लागू करणे विनियोग शाळेतील विदयार्थ्याकरिता आवेदन पत्राचा नमुना सदस्यत्वासाठी अर्ज सदस्यत्वासाठी आवेदन स्थनिक किंवा नियंत्रक प्रधीकारी यांच्या हाती असलेल्या जागांसाठी कलेले अर्ज