Marathi translation of application

application related Marathi | मराठी words

अतिदेश अनुप्रयुक्ति अनुप्रयोग अपयोजन अर्ज अर्ज करणे अर्ज दाखल करणे अर्ज निकालात काढणे अर्ज नियमास धरून आहे अर्ज फेटाळण्यात यावे अर्ज स्वीकारणे अर्जाचा नमुना अर्जाचा विहित नमुना आवेदन आवेदन नियमास धरून आहे आवेदन पत्र आवेदन पत्राचा नमुना आवेदन फेटाळण्यात यावे आवेदन स्वीकारणे आवेदनपत्र आवेदनपत्र सादर करणे आवेदनपत्राचा नमुना आवेदनपत्राचा विहित नमुना आवेदनपत्राच्या नमुन्याची मागणी इमारत बांधणीचे अधिमुल्यन उपयोग उपयोजन उपयोजन तंत्रविद्या उपयोजन सामग्री उपयोजना एखादी गोष्ट व्यव्हारोपयोगी करण्याची क्रिया खाजगी विदयार्थ्याकरिता आवेदन पत्राचा नमुना ग्रंथ ऋणग्राही फाईल टोपणनावी अर्ज तहकुबीचा अर्ज तृणनाशक साधनसामग्री नियम लागू करणे नियमप्रयुक्ती निवृत्तीवेतनकरता रीतसर अर्ज नोंदणीसाठी अर्ज नोंद्साठी आवेदन प्रयुक्त करणे प्रयुक्ति प्रयुक्ति बिंदू प्रयुक्ती प्रार्थनापत्र लागू करणे वयोमर्यादा लागू करणे विनियोग व्यावहारिक उपयोजन शाळेतील विदयार्थ्याकरिता आवेदन पत्राचा नमुना संकीर्ण अर्ज सदस्यत्वासाठी अर्ज सदस्यत्वासाठी आवेदन सर्वलागु नियम सामुहिक अर्ज सूत्र-प्रयुक्ती-निर्बंध स्थगत अर्ज स्थनिक किंवा नियंत्रक प्रधीकारी यांच्या हाती असलेल्या जागांसाठी कलेले अर्ज