Marathi translation of bear

bear related Marathi | मराठी words

अंध:काय अर्थ असणे अस्वल अस्वलाचे केस अस्वलासारखा आकस ठेवणे आधारपट्टी उचलणे कल कळाशी कुसळी ओंमबीचा गहू खांदा खांदेकरी ग्वाही देणे जन्म देणे झळ बसणे झळ लागणे झळ सोसणे झाडाला फळे फुले येणे झाडाला फुले लागणे टंक रक्षक ठोकळा दर्शनी धनादेश दर्शनी बंधपत्रे दर्शनी रोखे दाढी दाढी असलेला दाढी नसलेला दाढीवाला दिकस्थिति दिक्कोन दिगंश दिशा देणेघेणे नसणे द्वेष बाळगणे धारक धारक धातु धारक पदार्थ धारक पृष्ठभाग धारक बँबिट धातु धारण करणे धारणा धारणाक्षमता धारवा धारवा धानी धारवा रीळ ध्रुव पुच्छ पेलणे फटका बसणे फलद्रूप होणे फलन फलन प्रवृत्ति फळ लागणे फळलेली झाडे फळास येणे बाळगणे बिनतक्रार सोसणे बेअरिंग भागधारक भारग्राह्यता मंदी प्रवृत्ति मंदीवाला मगरमिठी मनात अढी धरणे याद राखणे रानदांडगा रोख लक्षात घेऊन लक्षात घेता लक्षात ठेवणे लेबल असणे वजन उचलणे वागणूक वाहक वाहून नेणे शस्त्र बाळगणे संबंध सप्तर्षी सफल होणे समजून घेणे सहन करणे सहन करण्याजोगा सहनीय सह्य साक्ष असणे साक्ष देणे साम्य असणे सार्थक होणे सार्थकी लागणे सुसह्य सुसह्यरित्या सोसणे हरकामी