Marathi translation of bear

bear related Marathi | मराठी words

past participle tense of - to bear past tense of - to bear अंध:काय अग्र दिक्कोन अघर्षणी धारवा अरेरावी करणारा अर्थ असणे अर्थगर्भित संकेत असहनीय असह्य असह्य वाटणे असह्यपणे असह्यारीत्या अस्वल अस्वलाचे केस अस्वलासारखा आकस ठेवणे आधार धारवा आधारपट्टी उचलणे उत्पन्न मिळवून देणारी प्रयोजने ऋक्ष-तारकासमूह कडपट्टी धारवा कल कळाशी कुसळी ओंमबीचा गहू कोनीय स्पर्श गोलक धारवा कोनीय स्पर्श बॉल बेअरींग क्षमाशीलता खंड दिगंश खांदा खांदेकरी खेळातले अस्वल गोल दिगंश गोलक धारवा गोलक प्रणोद धारवा गोवर्धन ग्वाही देणे घर्षणरोधी धारवा घेऊन येणाऱ्याबरोबर चढेल चुंबकीय दिककोन जन्म देणे जर्नल बेअरिंग झळ बसणे झळ लागणे झळ सोसणे झाडाला फळे फुले येणे झाडाला फुले लागणे टंक रक्षक ठोकळा टेकण धारवा डुलती बैठक तक्रार न करता सहन करणे ताम्रयुक्त तेलरहित धारक दर्शनी दर्शनी धनादेश दर्शनी बंधपत्रे दर्शनी रोखे दाढी दाढी असणे दाढी असलेला दाढी करणे दाढी काढणे दाढी कुरवाळणे दाढी ठेवणे दाढी नसलेला दाढी वाढवणे दाढीवरून हात फिरवणे दाढीवाला दिकस्थिति दिक्कोन दिगंश दिवट्या दिशा दु:सह दुहेरी बॉल बेअरिंग देणेघेणे नसणे