Marathi translation of electronic

electronic related Marathi | मराठी words

इलेक्ट्राँनिकी विभाग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उर्जा अवस्था इलेक्ट्रॉन उष्मा नियंत्रण इलेक्ट्रॉन पट्ट इलेक्ट्रॉन वाहकता इलेक्ट्रॉन- इलेक्ट्रॉनचे वस्तुमान इलेक्ट्रॉनि युग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी इलेक्ट्रॉनिकीय इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनी इलेक्ट्रॉनी अवशोषण पंक्ती इलेक्ट्रॉनी अवशोषण पट्ट इलेक्ट्रॉनी अवस्था इलेक्ट्रॉनी आधारसामग्री संस्करण इलेक्ट्रॉनी उत्कीर्णन इलेक्ट्रॉनी कूलोममापी इलेक्ट्रॉनी गुणोत्तर इलेक्ट्रॉनी टपाल इलेक्ट्रॉनी तंत्रज्ञ इलेक्ट्रॉनी नळी इलेक्ट्रॉनी परिभाषा इलेक्ट्रॉनी प्रकाशन इलेक्ट्रॉनी प्रतिमा संचयिका इलेक्ट्रॉनी प्रतिलेखन इलेक्ट्रॉनी प्रभार इलेक्ट्रॉनी लेखा यंत्र इलेक्ट्रॉनी विन्यास इलेक्ट्रॉनी वृत्तकक्ष इलेक्ट्रॉनी वृत्तसंकलन इलेक्ट्रॉनी व्हाल्व इलेक्ट्रॉनी संक्रमण इलेक्ट्रॉनी संरचना इलेक्ट्रॉनी संरुपण इलेक्ट्रॉनी सूत्र इलेक्ट्रॉनीकी इलेक्ट्रॉनीय संगणक इलेक्ट्रोनिक व संचार अभियांत्रिकी इलेक्ट्रोनिकी इलेक्ट्रोनिकीय इलेक्ट्रोनी इलेक्ट्रोनी अवस्था इलेक्ट्रोनी आसक्ति इलेक्ट्रोनी कार्यफल इलेक्ट्रोनी गतिशीलता इलेक्ट्रोनी चलिष्णुता इलेक्ट्रोनी धारा इलेक्ट्रोनी पातळी इलेक्ट्रोनी प्रभार इलेक्ट्रोनी विशालन इलेक्ट्रोनी वॅटमापी इलेक्ट्रोनी संरूपण कॉम्पुटरने केलेले कॉम्पुटरशी संबधीत विद्युत प्रतिलेखन विद्युत विन्यास वीजक प्रतिलेखन वीजकशास्र संयुजेचा इलेक्ट्रॉनी सिद्धांत सोपानी इलेक्ट्रॉन वर्षण