Marathi translation of initial

initial related Marathi | मराठी words

अग्राक्षर अलंकृत आद्याक्षर आदि रेषा आदि- आदिकोशिका आदिरेषा आद्य आद्यमूत्र आद्यवर्णलोप आद्यस्वरलोप आद्याक्षर आद्याक्षरी आद्याक्षरे आरंभकोशिका आरंभाक्षर आरंभाजवळचा आरंभिक आरंभीचा नावाची आद्याक्षरे पहिला प्रथम प्रस्थान - प्रस्थान बिंदू प्रस्थान रेषा प्राथमिक प्रारंभाचे प्रारंभिक प्रारंभिक अभिलेख प्रारंभिक खर्च प्रारंभिक चौकशी प्रारंभिक प्रयत्न प्रारंभिक प्रवेग प्रारंभिक भुरूप प्रारंभिक लेखे प्रारंभिक विवरण प्रारंभिक वेतन प्रारंभी प्रारंभीकरण प्रारंभीचा मुल मुल माला मूलतः अनियमित वेतनश्रेणीतील सुरवातीचा टप्पा सुरवातीला सुरवातीस सुरुवातीचा सुरुवातीला