Marathi translation of make

make related Marathi | मराठी words

अंगावर काटा आणणे अंगावर शहारे आणणे अंतरिम व्यवस्था करणे अंथरूणघालणे अंदाज करणे अंदाज बांधणे अंदाज लावणे अंध करणे अकांडतांडव करणे अटकळ बांधणे अधिक गंभीर करणे अनावश्यक करणे अनावश्यक महत्व देणे अनुमान काढणे अप्रचलित करणे अर्ज करणे अशक्त करणे अशक्य करणे असह्य करणे अस्थिर करणे अस्वस्थ करणे आग लावणे आगेकूच करणे आजारी पाडणे आधुनिक करणे आनंदी करणे आपल्या सामर्थ्याची प्रराकाष्टा करणे आरडाओरड करणे आराखडा तयार करणे आरोप करणे आरोपप्रत्यारोप करणे आवाज करणे आवाज काढणे इतिहास घडवणे इशारा करणे उगाळणे उघडा पाडणे उडी घेणे उणीव भरून काढणे उत्पादन उत्साही करणे उपयोग करणे उपयोगात आणणे उपलब्ध करणे उपलब्ध करून देणे उपहास करणे उशीर करणे एखाद्या गोष्टीचा बाऊ करणे एखाद्याशी मैत्री संपादित करणे वा लैंगिक संबंध सुरू करणे ओरड करणे ओला करणे कठीण करणे कठीण होणे कणीक मळणे कपात करणे कबुल करणे कमकुवत करणे करणे करायला लावणे करार करणे कर्तव्यपालनात कसूर करणे कलकल करणे कळवणे कळविणे कांगावा करणे काम चालवणे काम भागवणे काळपट करणे काहीच प्रगती न करणे किळस आणणे किळस उत्पन्न करणे कोटी करणे खाच पाडणे खातरजमा करून घेणे खात्री करणे खात्री करून घेणे खिन्न करणे