Marathi translation of note

note related Marathi | मराठी words

past participle tense of - to note past tense of - to note उल्लेखनीय ऋषभ कृपा करून यासंबंधात पृष्ठ.... वर दिलेले आदेश व टिप्पणी पहाव्या खाली लिहिलेले ख्यातनाम ख्यातिप्राप्त गांधार चिट्ठी चिठ्ठी छटा टाचण करणे टिपण टिपण करा टिपणे टिपून घेणे टिप्पण टिप्पणी टीप तफावत दिसणे धैवत नावाजलेला निषाद निषेध पत्र नीट लक्ष देणे नोंद नोंद करणे नोंद केली नोंद घेणे नोंदपत्र नोट नोटबुक पंचम पैशाचे चलन प्रख्यात प्रसिद्ध भिन्नमत टिप्पणी भिन्नमतपत्रिका मध्यम मुद्यांची नोंद लक्षणीय लक्षात घेणे लक्षात घेण्यासारखा लिहून घेतले लिहून ठेवणे वही विख्यात षड्ज सुप्रसिद्ध सूचना सूर स्मरणार्थ केलेले टिपण स्मरणार्थ केलेले नोंद स्वर स्वरक स्वरचिन्ह