Marathi translation of origin

origin related Marathi | मराठी words

past participle tense of - to originate past tense of - to originate अस्तित्वात आणणे अस्तित्वात येणे अस्सल आगळी अनुक्रिया आदिबिंदु आदिम आदिवासी आदी आद्य आद्यप्रवर्तक आधी आरंभ आरंभ करणे आरंभ बिंदु आरंभ होणे आरंभबिंदू उगम उगम झाला उगम पावणे उगम होणे उत्त्पत्ती उत्पत्ति उत्पत्तिस्थान उदभव उद्गम उद्भव उद्भवणे उद्भूत जनक जन्म तत्सम नवीन नाविन्य पहिल्या प्रथम प्रारंभ प्रारंभ झाला प्रारंभ होणे प्रारंभी प्रारंभीचा प्रेषक मागणीपत्राची मूलतःपूर्ती मुलतः मुळचा मुळात प्रथम मूलगामी साधने मूलचित्र मूलतः मूळ मूळ अंदाज मूळ अनुदान मूळ कार्य मूळ किंमत मूळ कृति मूळ नोंदी मूळ प्रत मूळ प्राप्तांक मूळ बांधकामे मूळ बिजके मूळ मूल्य मूळ रूप मूळ विनियोजन मूळचा मौलिक मौलिक कृती मौलिकता व्युत्पत्ती संभवणे सुरुवात होणे सुरुवातीला सृजनशीलता स्वतंत्र कृति