Marathi translation of origin

origin related Marathi | मराठी words

past participle tense of - to originate past tense of - to originate अगदी मूळचा अभिनव अस्तित्वात आणणे अस्तित्वात येणे अस्सल आगळी अनुक्रिया आदिबिंदु आदिम आदिम जाती आदिवासी आदिवासी लोक आदी आद्य आद्यप्रवर्तक आधी आरंभ आरंभ करणे आरंभ बिंदु आरंभ होणे आरंभबिंदू उगम उगम झाला उगम पावणे उगम होणे उत्त्पत्ती उत्पत्ति उत्पत्तिस्थान उदगम कंडरा उदभव उद्गम उद्भव उद्भवणे उद्भूत ऑस्ट्रेलियातील आदिवासी जनक जन्म तत्सम दुसऱ्या विभागात उदभवलेले व्यवहार नवीन नाविन्य परकीय पहिल्या प्रथम प्राणिज प्रारंभ प्रारंभ झाला प्रारंभ होणे प्रारंभी प्रारंभीचा प्रेषक मागणीपत्राची मूलतःपूर्ती मुलतः मुळचा मुळात प्रथम मूलगामी साधने मूलचित्र मूलतः मूलतः अधिनियमित केल्याप्रमाणे मूलस्थान मूळ मूळ अंदाज मूळ अधिवास आणि स्वच्छता अधिवास मूळ अनुदान मूळ कागद पत्र परत करावे मूळ कार्य मूळ किंमत मूळ कृति मूळ खर्ची रकमेचा तपशील मूळ नोंदी मूळ प्रत मूळ प्रत परत पाठवणे मूळ प्राप्तांक मूळ बांधकामे मूळ बिजके मूळ मूल्य मूळ रूप मूळ विनियोजन मूळ स्वरुपात मूळचा मूळचा रहिवासी मौलिक मौलिक कृती