Marathi translation of rational

rational related Marathi | मराठी words

उद्योगधंद्याचे पुन:संघटन कारणमीमांसा करणे तर्कनिष्ठ तर्कनिष्ठ उपचारपद्धति तर्कनिष्ठ मानसशास्त्र तर्कप्रधान व्यक्तिप्रकार तर्कमीमांसा तर्कवाद तर्कशुद्ध तर्कसंगत तर्कसंगत भावनिक उपचारपद्धति तर्कसुसंगत तार्किक तार्किक अध्ययन तार्किक समस्या निराकरण तार्किक समीकरण तार्किकता निर्धारित कल पटणारे परिमेय परिमेय करणे परिमेय फल परिमेय संख्या परिमेयकरण परिमेयता परिमेयन परिमेयमोली परिमेयित बुद्धिगम्य बुद्धिनिष्ठ बुद्धिनिष्ठ विचार बुद्धिप्रणीत बुद्धिवाद बुद्धिवादी बुद्धिसंगत मिथ्या समर्थन मिथ्यासमर्थन युक्तीकरण वाजवीकरण विवेकवाद विवेकी वेतन संरचनेत सुसूत्रीकरण वेतन संरचनेत सुसूत्रीकरण व सुधारणा वेतनश्रेणींचे सुसूत्रीकरण संयुक्तिक शंका सयुक्तिक सयुक्तिकता सयुक्तिकपणे सयुक्तीकरण सुयोजन सुसंगत समतल