Marathi translation of surge

surge related Marathi | मराठी words

अचानक वाढणे अववेलन अस्थिव्यंग शल्यचिकित्सक आवास शल्यचिकित्सक आवेग इलाखा शहर शल्यचिकित्सक उचंबळ उचंबळणे उचंबळून आल्या उचंबळून येणे उद्वेलन उधाण उर्मि उल्लोल उल्लोल अवशोषी उल्लोल टाकी उसळणे कढ येणें किंमतीत झालेली अचानक वाढ कृत्रिम दंत शल्यचिकित्सक जिल्हा शल्यचिकित्सक तरंग नापित शस्त्रवैद्य निवासी शल्यचिकित्सक नेत्रशल्यचिकित्सक पशुशल्यचिकित्सक पुनरुत्थान पुनर्रचनात्मक शस्त्रक्रिया पुर्णकालिक शल्यचिकीत्सक पुळका प्रबंधक उर:शल्यचिकित्सा विभाग प्रबंधक चेता शल्यचिकित्सा विभाग प्रबंधक शल्यचिकित्सा विभाग प्रबंधक सुघटन शल्यचिकित्सा विभाग प्रमाणक शल्यचिकित्सक बंड बंडखोर बंडाळी बांध फुटणे बाह्यरुग्ण विभाग महा शल्यचिकित्सक महोर्मि मानसशस्त्रक्रिया रुग्णालय शल्यचिकीत्सक रोपण शस्त्रक्रिया लघु शल्यचिकित्सा विभाग लाट वरिष्ठ शल्यचिकित्सक विकृत रोगग्रस्त अवयव बरा करण्याकरिताकेलेली शस्त्रक्रिया वेगाने वाढणे शल्यक्रिया शल्यचिकित्सक शल्यचिकित्सा शल्यविशारद शस्त्रक्रिया शस्त्रक्रिया करणे शस्त्रक्रियाविज्ञान शस्त्रचिकित्सा शस्त्रवैद्य संचारणे सहायक पशुशल्यचिकित्सक सहायक महिला शल्यचिकित्सक हिमकल्लोळ हिल्लोल हेलावणे