Marathi translation of till

till related Marathi | मराठी words

अंश अक्षुब्ध अखंड प्रवाही प्रस्फुरण गणित्र अचल अजून अजूनपर्यंत अजूनही अजूनही ओले असलेले अद्याप अद्यापि अर्क अस्त्र आतापर्यंत आतासुद्धा आवश्यक प्रतिवेदन अजून यावयाचे आहे आवाज रहित आसवन आसवन जल आसवनिक आसवनी आसवनी उपनिरीक्षक आसवनी निरीक्षक आसवित इथपर्यंत उर्ध्वपातन उर्ध्वपातन यंत्र उर्ध्वपातन स्तंभ ऊर्ध्वपतित ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन करणे ऊर्ध्वपातन भट्टी ऊर्ध्वपातन यंत्र ऊर्ध्वपातन होणे ऊर्ध्वपातनी चंबू ऊर्ध्वपातनी पात्र ऊर्ध्वपातित ऊर्ध्वपातित पाणी ऊर्ध्वपातीत ऊर्ध्वपातीत जल कधीपर्यंत कसणे काचेचे ऊर्ध्वपातन उपकरण कामोद्दीपन करणे कालपर्यंत तुझे पत्र मला मिळाले नव्हते कास्तकार किंजपुष्प केशोच्छेदी उन्माद क्षण उर्ध्वपातन क्षणैक ऊर्ध्वपातन गतिहीन गल्ला गुदगुल्या करणे ग्लास स्टिल घन प्रस्फुरण गणित्र चमकदार चमचम चमचम दर्शन चमचमकारक चमचममापक चालू ठेवणे जन्मत:च मेलेले जुंपणें जुंपण्याची मजूरी जो पर्यंत झोंबणारी थंडी ठप्प ठप्प करणे ठप्प होणे डांबर उर्ध्वपातन डिस्क टिलर ढिम्म तणरहित मशागत तथापि तरीदेखील तरीपण तरीसुद्धा तरीही तलस्थ धोंडमाती तलस्थापित धोंडमाती तवा कुलव तांब्याचे उर्ध्वपातनयंत्र तेव्हापर्यंत तोपर्यंत तोफखाना तोफखाना विभाग तोफा तोफा वापरणारे दल तोवर दारू गाळणारा