Marathi translation of water

मराठी | Marathi meaning of water

water related Marathi | मराठी words

अंतर्जल ध्वनि अंतर्हिमानी भूजलपृष्ठ अडचणीत अडचणीत येणे अडूबांध अतिनिम्नवाहकता जल अतिशय पातळ अधिभौम जल अधिशोषित पाणी अधिश्रित जल अधिश्रित भूजल अधिश्रित भूजलपृष्ठ अन्नपाणी अप्राकृतिक जल अफेनद पाणी अर्धजल आयु अर्धजल वायू अलगर्द तारकापुंज अवजल अवमृदा जल अवरुध्द जल आंघोळीचे पाणी आम्ही पाणी पितो आर्टेशीय पाणी आर्द्रता जल आर्द्रविद्राव्यता जल आसवन जल उत्कली जल क्रियाधानी उदकी उदभवी जल उन्हाळी लागवड उपल्या कमळ उष्ण जल उपचार उष्ण जल नरसाळे ऊर्ध्वपातित पाणी ऊर्ध्वपातीत जल ओढून घेणे औद्योगिक पाणी कच्छ कठीण पाणी कमंडलू कलिंगड कळशी कार्बुरित्र जलवायु कार्बुरीत्र जलवायू कालवा कालव्याचा शेवट कुमुदिनी कृष्णमूत्रज्वर केशिका जल केशिकाजल कोंडपाणी कोंडपानी खनिज जल खनिज पाणी खाजण खाडी खार खारे पाणी खारेपाणी खूप पाणी असलेला गटार गभीर जलस्तर तरंग गिळगि ळीत गुरुत्व जल गुरुत्वीय जल गुलगा गुलाबपाणी गोडाळ गोडे पाणी गोड्या पाण्यातील गोत्यात येणे घडण जल घागर चयापचयी जल चवदार चुन्याची निवळी चूळ छिद्र जल जड जल जड पाणी जल जल गोलार्ध जल तृण जल द्रुत शीतन जल नलिका उकळणी जल नेचे जल परागण जल परिमात्रा जल परिवहन जल परीवहन जल पातळी जल प्रतिसारक जल प्रदूषण जल मज्जनी