Marathi translation of zone

zone related Marathi | मराठी words

अँस्ट्राझोन रंजक अंखड नित्यगोठीत भूमि अधःप्रदेश अधिमान क्षेत्र अधिविभाग अनुमत ऊर्जा कटिबंध अपरुपांतरण मंडल अपरुपांतरण विभाग अवप्रदेश आंतर आयनिक संमीलन क्षेत्र आंतरपृष्ठीय क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय कालविभाग आयनिक संमीलन क्षेत्र आर्थिक स्वामित्व क्षेत्र उड्डाणप्रतिबंधित क्षेत्र उत्सर्ग विभाग उदासीनता मंडल उपप्रदेश उष्ण कटिबंधी संमीलन क्षेत्र उष्ण कटीबंध उष्णकटीबंध उष्मा बाधित क्षेत्र ओझोन ओसॅझोन कटिबंध कटिबंध अक्ष कामोद्दीपक क्षेत्र कायलोझोनेलस काल विभाग कालपट्ट केशाकर्षण विभाग क्षितिज क्षेत्र क्षेत्र आकार क्षेत्र परिष्करण क्षेत्र परिष्करण वितळण क्षेत्र विस्तारण क्षेत्र सिद्धांत क्षेत्रविभाग क्षेत्रीय विद्युतभारित कणसंचलन क्षेत्रीय वेग खंडीत संतृप्ति थर खनिजित विभाग खोलीय मंडले गट गटाक्ष गभीर क्षेत्र गभीर प्रदेश गिनियर - प्रेस्टन क्षेत्र ग्रहीय आघाडी क्षेत्र ग्लुकोसाझोन चल भागी अपकेंद्रण छाया प्रदेश जीवस्तर विभाग जैव मंडल ज्वालामुखी खच प्रदेश झोन झोन पट्टिका टप्पा डायथिझोन ग्राभ तटस्थ क्षेत्र तटस्थ प्रदेश तापदिप्त क्षेत्र थर दर्शक प्रदेश दृष्टिपटल क्षेत्रे धातुक निक्षेप मंडल धोक्याचे क्षेत्र नियंत्रण क्षेत्र निष्पंद प्रदेश नीरव प्रदेश नीरव भाग परस्परव्याप्त क्षेत्ने परिमंडल परिमंडळ प्रकाशी जलस्तर प्रतिक्षेप उदभवीक्षेत्र प्रतिजन-आधिक्य क्षेत्र प्रतिद्रव्य-आधिक्य क्षेत्र प्रतिषिद्ध प्रदेश प्रदेश प्रदेश शुध्द्धीकरण प्रवाळ पट्टा प्रवाही विभाग प्राणवायुचा थर प्राणवायूचा एक प्रकार प्राथमिक क्षेत्र प्रादेशिक आवृत्ति फेनिल पट्टा फेनीलब्युटॅझोन फ्रेस्नेल क्षेत्र सिद्धांत बेछॉफर तटस्थ क्षेत्र पद्धती भंजन विभाग भाषिक प्रभाव-क्षेत्र भूकटिबंध मंडल मंडल अक्ष मंडलित संरचना